IPC Essentials W języku polskim

Podstawowe informacje o IPC to wprowadzający kurs zakończony przyznaniem certyfikatu, obejmujący podstawową wiedzę z branży elektronicznej, w tym takie zagadnienia, jak przyczyny tworzenia standardów, ich stosowanie w miejscu pracy czy znaczenie certyfikatów dla pracowników i firm.