IPC Essentials På svenska

Grundläggande om IPC är en inledande certifieringskurs som täcker grundläggande kunskap inom elektronikbranschen, varför olika standarder utvecklas, hur dessa standarder tillämpas på arbetsplatsen samt vad certifieringen betyder för dig och ditt företag.